Quote of the day

Reason is God's crowning gift to man. -Sophocles-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 4 - The human body: Systems at work

5/16/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 4 - Understand Viruses with Max Axiom , Super Scientist

5/9/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 4 - Mayor for a day

5/2/2019 12:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 53805
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 27047
3 Trương Thanh Anh Thư 25791
4 Nguyen Thi Thu Huong 25506
5 Lê Chúc An 24808
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Nguyễn Thị Hạnh 24035
10 Nguyễn Thanh Bình 21544
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Nguyễn Tùng Lâm
5 Nguyen Thi Thu Huong
6 Phạm Thị Ngọc Thanh
7 Mike Nguyen Pham
8 Đặng Bảo Khang
9 Lê Hà Phương
10 Dương Hà Phương

Thông tin học bổng