Quote of the day

Some things are so unexpected that no one is prepared for them. -Leo Rosten-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Family and Friends 2 - We've got English 2

12/22/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Family and Friends 2 - We've got English 1

12/15/2019 12:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 77573
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 32126
3 Lê Chúc An 28216
4 Nguyen Thi Thu Huong 26454
5 Trương Thanh Anh Thư 26387
6 Lê Hà Phương 24962
7 Duc Dinh 24118
8 Nguyễn Bích Điệp 24046
9 Trương Lâm Hà 24044
10 Hàng Xuân Hân 24040
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Phạm Thị Ngọc Thanh
5 Phạm Thanh Lam
6 Nguyen Thi Thu Huong
7 Nguyễn Tùng Lâm
8 Mike Nguyen Pham
9 Lê Hà Phương
10 Nguyễn Thị Châu Anh

Thông tin học bổng