Quote of the day

Easter is meant to be a symbol of hope, renewal, and new life. -Janine di Giovanni-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Family and Friends 1 - Review Unit 7-9

6/23/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Family and Friends 1 - Lunchtime

6/16/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Family and Friends 1 - Where's Grandma

6/9/2019 12:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 57383
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 28730
3 Nguyen Thi Thu Huong 26454
4 Trương Thanh Anh Thư 26387
5 Lê Chúc An 25804
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Nguyễn Thị Hạnh 24035
10 Lê Hà Phương 22299
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Nguyen Thi Thu Huong
5 Phạm Thị Ngọc Thanh
6 Nguyễn Tùng Lâm
7 Mike Nguyen Pham
8 Lê Hà Phương
9 Đặng Bảo Khang
10 Nguyễn Thị Châu Anh

Thông tin học bổng