Quote of the day

It is a wise father that knows his own child. -William Shakespeare-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - Storyfun 8: Classmates (P1)

8/24/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - Storyfun 8: Classmates (P2)

8/31/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - My favourites

8/17/2019 12:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 60767
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 29724
3 Nguyen Thi Thu Huong 26454
4 Trương Thanh Anh Thư 26387
5 Lê Chúc An 26253
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Nguyễn Thị Hạnh 24035
10 Lê Hà Phương 22762
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Phạm Thị Ngọc Thanh
5 Nguyen Thi Thu Huong
6 Nguyễn Tùng Lâm
7 Mike Nguyen Pham
8 Lê Hà Phương
9 Nguyễn Thị Châu Anh
10 Đặng Bảo Khang

Thông tin học bổng