Quote of the day

A great work is made out of a combination of obedience and liberty. -Nadia Boulanger-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Family and Friends 1 - Review Unit 13-15

9/1/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Family and Friends 1 - Let's play ball

8/25/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers 1 - Party things

9/11/2019 12:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 68722
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 32126
3 Lê Chúc An 27124
4 Nguyen Thi Thu Huong 26454
5 Trương Thanh Anh Thư 26387
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Lê Hà Phương 24042
10 Nguyễn Thị Hạnh 24035
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Phạm Thị Ngọc Thanh
5 Nguyen Thi Thu Huong
6 Mike Nguyen Pham
7 Nguyễn Tùng Lâm
8 Lê Hà Phương
9 Nguyễn Thị Châu Anh
10 Nguyễn Ngọc Linh Nhi

Thông tin học bổng