Trình độ: Advance

5 3 Votes

Nhạc mùa Giáng Sinh - Vui cho thế giới - Joy to the world

Vui cho thế giới

 Joy To The World

Vui cho thế giới
Thiên Chúa đang đến
Để trái đất đón Vua của cô
Để mỗi trái tim chuẩn bị phòng Chúa
Và thiên đường và thiên nhiên hát
Và thiên đường và thiên nhiên hát
Và thiên đường và thiên đường và thiên nhiên hát

 Joy to the world
The Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and heaven and nature sing

Vui cho thế giới
Thiên Chúa đang đến
Để trái đất đón Vua của cô
Để mỗi trái tim chuẩn bị phòng Chúa
Và thiên đường và thiên nhiên hát
Và thiên đường và thiên nhiên hát
Và thiên đường và thiên đường và thiên nhiên hát

 Joy to the world
The Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and heaven and nature sing 

Vui cho trái đất
Chúa Cứu Thế trị vì
Để con người dụng bài hát
Trong khi đất và biển
Đá, đồi và đồng bằng
Kể lại vui sướng kêu vang
Kể lại vui sướng kêu vang
Kể lại, kể lại vui sướng kêu vang

 Joy to the earth
The Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods
Rocks, hills, and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy 

Vui cho thế giới
Cho mọi con trai và con gái
Vui cho người dân mọi nơi bạn thấy
Vui cho bạn và cho tôi

 Joy to the world
All the boys and girls
Joy to the people everywhere you see
Joy to you and me 

Vui cho thế giới
Cho mọi con trai và con gái
Vui cho người dân mọi nơi bạn thấy
Vui cho bạn và cho tôi

 Joy to the world
All the boys and girls
Joy to the people everywhere you see
Joy to you and me 

Chúa trị vì thế giới
Bằng sự thật và ân điển
Và làm các quốc gia chứng minh
Vinh quang từ công chính của Chúa
Và điều kỳ diệu từ tình yêu của Chúa
Và điều kỳ diệu từ tình yêu của Chúa
Và điều kỳ diệu, kỳ diệu từ tình yêu của Chúa

 He rules the world
With truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders, wonders of His love 

Vui cho thế giới
Cho mọi con trai và con gái
Vui cho người dân mọi nơi bạn thấy
Vui cho bạn và cho tôi

Vui cho người dân mọi nơi bạn thấy
Vui cho bạn và cho tôi

  Joy to the world
All the boys and girls
Joy to the people everywhere you see
Joy to you and me

Joy to the people everywhere you see
Joy to you and meĐánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 1 - Seasons

11/1/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Elementary - Pets

10/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 1 - My friend, Anak

10/25/2018 1:00:00 PM Tham gia
Chủ đề hot