5 1 Votes

Một số cụm Phrasal Verbs thông dụng

 

A

 • Act up: cư xử không tốt
 • Act up to: hành động xứng đáng với...
 • Act upon/on: hành động theo
 • Add up: thêm vào
 • Ask about: hỏi về
 • Ask after: hỏi thăm

 

B

 • Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng mysel, yourself, himself, herself…)
 • Blow up: làm nổ tung
 • Break down: bị hư
 • Break in: đột nhập vào nhà
 • Break in on: làm gián đoạn, thường là gián đoạn một cuộc đối thoại
 • Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
 • Bring s.th up: đề cập chuyện gì đó
 • Bring s.o up: nuôi nấng (con cái)
 • Brush up on s.th: ôn lại

 

C

 • Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
 • Call off: hủy bỏ 
 • Carry out: thực hiện (kế hoạch)
 • Catch on: bắt tai, trở nên phổ biến
 • Catch up with s.o: theo kịp ai đó
 • Check in: làm thủ tục vào khách sạn
 • Check out: làm thủ tục ra khách sạn
 • Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó
 • Clean s.th up: lau chùi
 • Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)
 • Come in: đi vào, tiến vào 
 • Come off: tróc ra, sút ra
 • Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó
 • Come up with: nghĩ ra
 • Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện
 • Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
 • Count on s.o: tin cậy vào người nào đó
 • Cut down on s.th: cắt giảm cái gì đó
 • Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính

 

D

 • Do away with s.th: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
 • Do over: làm đi làm lại 
 • Do without s.th: chấp nhận không có cái gì đó
 • Dress up: ăn mặc đẹp
 • Drop by: ghé qua
 • Drop s.o off: thả ai xuống xe

 

E

 • End up: có kết cục = wind up
 • Eat out: ăn ở ngoài, thường là nhà hàng

 

F

 • Figure out: suy ra
 • Find out: tìm ra.

 

G

 • Get along/get along with s.o: hợp nhau/hợp với ai
 • Get in: đi vào
 • Get off: xuống xe
 • Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó
 • Get out: cút ra ngoài
 • Get rid of s.th: bỏ cái gì đó
 • Get up: thức dậy
 • Give up s.th: từ bỏ cái gì đó
 • Go around: đi vòng vòng
 • Go down: giảm, đi xuống
 • Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
 • Go on: tiếp tục
 • Go out: đi ra ngoài, đi chơi
 • Go up: tăng, đi lên
 • Grow up: lớn lên

 

H

 • Help s.o out: giúp đỡ ai đó
 • Hold on: đợi tí

 

K

 • Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó
 • Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy

 

L

 • Let s.o down: làm ai đó thất vọng
 • Look after s.o: chăm sóc ai đó
 • Look around: nhìn xung quanh
 • Look at sth: nhìn cái gì đó
 • Look down on s.o: khinh thường ai đó
 • Look for s.o/s.th: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
 • Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó
 • Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
 • Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó
 • Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó

 

M

 • Make s.th up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
 • Make up one’s mind: quyết định
 • Move on to s.th: chuyển tiếp sang cái gì đó

 

P

 • Pass away: qua đời
 • Pick s.o up: đón ai đó
 • Pick s.th up: lượm cái gì đó lên
 • Put s.o down: hạ thấp ai đó
 • Put s.o off: làm ai đó mất hứng, không vui
 • Put s.th off: trì hoãn việc gì đó
 • Put s.th on: mặc cái gì đó vào
 • Put sth away: cất cái gì đó đi
 • Put up with s.o/ s.th: chịu đựng ai đó/ cái gì đó

 

R

 • Run into s.th/ s.o: vô tình gặp được cái gì / ai đó
 • Run out of s.th: hết cái gì đó

 

S

 • Set s.o up: gài tội ai đó
 • Set up s.th: thiết lập, thành lập cái gì đó
 • Settle down: ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
 • Show off: khoe khoang
 • Show up: xuất hiện
 • Slow down: chậm lại
 • Speed up: tăng tốc
 • Stand for: viết tắt cho chữ gì đó

 

T

 • Take away (take sth away from s.o): lấy đi cái gì đó của ai đó
 • Take off: cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
 • Take s.th off: cởi cái gì đó
 • Take up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
 • Talk s.o in to s.th: dụ ai làm cái gì đó
 • Tell s.o off: la rầy ai đó
 • Turn around: quay đầu lại
 • Turn down: vặn nhỏ lại
 • Turn off: tắt
 • Turn on: mở
 • Turn sth/s.o down: từ chối cái gì/ai đó
 • Turn up: vặn lớn lên

 

W

 • Wake up: (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy
 • Warm up: khởi động
 • Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì  có nghĩa là bị mòn)
 • Work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
 • Work s.th out: suy ra được cái gì đóĐánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 1 - My friend, Anak

10/25/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: IELTS Speaking - Advertisements

10/28/2018 8:00:00 AM Tham gia

Chủ đề: Pronunciation Basic - /ʌ/ and /ɑ:/

10/24/2018 1:00:00 PM Tham gia
Chủ đề hot