5 1 Votes

Các loại bằng cấp, học vị trong tiếng Anh

 

Bachelor: Bằng cử nhân

Master: Bằng thạc sĩ

Post Doctor: Bằng tiến sĩ

The Bachelor of Art (B.A., BA, A.B. hoặc AB ): Cử nhân khoa học xã hội

The Bachelor of Science (Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc): Cử nhân khoa học tự nhiên

The Bachelor of Business Administration (BBA): Cử nhân quản trị kinh doanh

The Bachelor of Commerce and Administration (BCA): Cử nhân thương mại và quản trị

The Bachelor of Accountancy (B.Acy. , B.Acc. hoặc B. Accty): Cử nhân kế toán

The Bachelor of Laws (LLB, LL.B): Cử nhân luật

The Bachelor of public affairs and policy management (BPAPM):Cử nhân ngành quản trị và chính sách công

The Master of Art (M.A): Thạc sĩ khoa học xã hội

The Master of Science (M.S., MSc hoặc M.S): Thạc sĩ khoa học tự nhiên

The Master of business Administration (MBA): Thạc sĩ quản trị kinh doanh

The Master of Accountancy (MAcc, MAc, hoặc Macy): Thạc sĩ kế toán

The Master of Science in Project Management (M.S.P.M.): Thạc sĩ quản trị dự án

The Master of Economics (M.Econ): Thạc sĩ kinh tế học

The Master of Finance (M.Fin.): Thạc sĩ tài chính học

Doctor of Philosophy (Ph.D): Tiến sĩ (các ngành nói chung)

Doctor of Medicine (M.D): Tiến sĩ y khoa

Doctor of Science (D.Sc.): Tiến sĩ các ngành khoa học

Doctor of Business Administration (DBA hoặc D.B.A): Tiến sĩ quản trị kinh doanh

The Bachelor of Social Science (B.S.Sc.): Cử nhân khoa học xã hội

The Bachelor of Laws (LL.B.): Cử nhân luật

The Bachelor of Tourism Studies (B.T.S.): Cử nhân du lịch

Post-Doctoral fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩĐánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 1 - Seasons

11/1/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Elementary - Pets

10/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 1 - My friend, Anak

10/25/2018 1:00:00 PM Tham gia
Chủ đề hot