5 4 Votes

800 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh - Mỹ

"The 800 Most Commonly Used Idioms In America" cung cấp 800 thành ngữ (sắp xếp theo bảng chữ cái) thường được sử dụng nhiều nhất, có thể giúp bạn hiểu và ứng dụng dễ dàng nhờ các giải thích rõ ràng kèm ví dụ minh hoạ cụ thể.Download Tài LiệuĐánh giá

Từ khóa: Idioms Tài liệu

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề hot