HƠN 11,000 NHÀ KHOA HỌC KHẲNG ĐỊNH KHÍ HẬU NGÀY CÀNG NGUY CẤP

  11/22/2019 8:03:40 PM

Hơn 11,000 nhà khoa học cảnh báo rằng Trái Đất, theo lời của họ, thì “rõ ràng và bắt buộc phải đối mặt với tình trạng khí hậu khẩn cấp.”