I have a dream – Tôi Có Một Giấc Mơ - Martin Luther King, Jr.

  5/29/2017 10:13:20 AM

Bài diễn văn được xem là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử và được nhiều người xem là là bài diễn văn xuất sắc nhất thế kỷ 20