5 2 Votes

Đề thi và Bài giải THPT Quốc gia 2017 môn tiếng Anh

Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 

Mã đề 409

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D
17. A 18. D 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D
33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. D
41. D 42. C 43. A 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B            

Mã đề 413

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35.  36.  37.  38.  39.  40. 
41.  42.  43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. D 50. B            

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 413

Mã đề 406

Mã đề 409Đánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề hot