Quote of the day

It's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference. -Tom Brokaw-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Daily Conversation Upper-Intermediate - Birthdays

8/8/2019 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Upper-Intermediate - Beaches

8/1/2019 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Upper-Intermediate - Basketball

7/25/2019 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 59356
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 28765
3 Nguyen Thi Thu Huong 26454
4 Trương Thanh Anh Thư 26387
5 Lê Chúc An 25874
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Nguyễn Thị Hạnh 24035
10 Lê Hà Phương 22344
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Nguyen Thi Thu Huong
5 Phạm Thị Ngọc Thanh
6 Nguyễn Tùng Lâm
7 Mike Nguyen Pham
8 Lê Hà Phương
9 Đặng Bảo Khang
10 Nguyễn Thị Châu Anh

Thông tin học bổng