Quote of the day

Metaphors have a way of holding the most truth in the least space. -Orson Scott Card-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Flyers- lesson 16

8/2/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Flyers- lesson 15

7/26/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 19

7/30/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 34756
2 Duc Dinh 24118
3 Trương Lâm Hà 24044
4 Trương Thanh Anh Thư 24038
5 Nguyễn Thị Hạnh 24035
6 Phạm Thị Ngọc Thanh 23378
7 Nguyễn Thanh Bình 21544
8 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
9 Trần Ngọc Quỳnh 21540
10 Đặng Thanh Mai 21539
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Nguyễn Tùng Lâm
3 Bùi Lê Minh Anh
4 Đặng Bảo Khang
5 Lê Chúc An
6 Phạm Thị Ngọc Thanh
7 Nguyễn Tuấn Duy
8 Nguyễn Hải Ninh
9 Nguyễn Ngọc Yến Linh
10 Nguyễn Trọng Đức
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng