Quote of the day

Worry never robs tomorrow of its sorrow, it only saps today of its joy. -Leo Buscaglia-

Bài đọc nhiều nhất


Đang cập nhật...

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Flyers lesson 8

5/24/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 10

5/14/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 9

5/10/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 28396
2 Duc Dinh 24118
3 Trương Lâm Hà 24044
4 Phạm Thị Ngọc Thanh 21840
5 Nguyễn Thanh Bình 21544
6 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
7 Trần Ngọc Quỳnh 21540
8 Đặng Thanh Mai 21539
9 Lê Hoàng Lan 20891
10 Nguyễn Ngọc Yến Linh 19855
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Nguyễn Tùng Lâm
3 Bùi Lê Minh Anh
4 Đặng Bảo Khang
5 Nguyễn Tuấn Duy
6 Nguyễn Hải Ninh
7 Nguyễn Ngọc Yến Linh
8 Nguyễn Mai Hồng Diệp
9 Nguyễn Hải Xuân Mai
10 Lê Chúc An
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng