Quote of the day

To begin, begin. -William Wordsworth-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 32

10/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 31

10/22/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 30

10/15/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 39250
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 24210
3 Duc Dinh 24118
4 Trương Lâm Hà 24044
5 Trương Thanh Anh Thư 24038
6 Nguyễn Thị Hạnh 24035
7 Nguyễn Thanh Bình 21544
8 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
9 Trần Ngọc Quỳnh 21540
10 Đặng Thanh Mai 21539
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Nguyễn Tùng Lâm
4 Lê Chúc An
5 Đặng Bảo Khang
6 Phạm Thị Ngọc Thanh
7 Nguyễn Trọng Đức
8 Nguyễn Tuấn Duy
9 Nguyễn Anh Thư
10 Nguyễn Hải Ninh
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng