Quote of the day

Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. -Lucius Annaeus Seneca-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Fun for Flyers - Lesson 3

1/25/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge for Movers - Lesson 6

1/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge for Movers - Lesson 5

1/27/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Duc Dinh 24118
2 Trương Lâm Hà 24044
3 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
4 Trần Ngọc Quỳnh 21540
5 Đặng Thanh Mai 21539
6 Phạm Hoàng Sơn 21126
7 Lê Hoàng Lan 20891
8 Phạm Thị Ngọc Thanh 20017
9 Nguyễn Ngọc Yến Linh; tybe2001@gmail.com 18723
10 ta hong quang 18643
1 Nguyễn Tùng Lâm
2 Phạm Hoàng Sơn
3 Bùi Lê Minh Anh
4 Đặng Bảo Khang
5 Nguyễn Hải Ninh
6 Nguyễn Tuấn Duy
7 Nguyễn Mai Hồng Diệp
8 Nguyễn Hải Xuân Mai
9 Nguyễn Ngọc Yến Linh; tybe2001@gmail.com
10 Nguyễn Hải Minh
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng