Quote of the day

All wish to possess knowledge, but few, comparatively speaking, are willing to pay the price. -Juvenal-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 1 - Seasons

11/1/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Elementary - Pets

10/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 1 - My friend, Anak

10/25/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 43122
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 24836
3 Trương Thanh Anh Thư 24199
4 Duc Dinh 24118
5 Nguyễn Khang Minh 24048
6 Trương Lâm Hà 24044
7 Nguyễn Thị Hạnh 24035
8 Nguyễn Thanh Bình 21544
9 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
10 Trần Ngọc Quỳnh 21540
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Nguyễn Tùng Lâm
4 Lê Chúc An
5 Đặng Bảo Khang
6 Phạm Thị Ngọc Thanh
7 Nguyễn Trọng Đức
8 Nguyen Thi Thu Huong
9 Nguyễn Anh Thư
10 Nguyễn Tuấn Duy

Thông tin học bổng