Quote of the day

Never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness. -H. Jackson Brown, Jr.-

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Prepare 2 - Eating out - Which restaurant is better

6/8/2019 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Prepare 2 - Buying things - Are the sungglasses in the sales

6/1/2019 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Prepare 2 - Clothes and fashion - Those shose are yours

5/25/2019 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 56041
2 Phạm Thị Ngọc Thanh 28163
3 Nguyen Thi Thu Huong 26454
4 Trương Thanh Anh Thư 26114
5 Lê Chúc An 25598
6 Duc Dinh 24118
7 Nguyễn Bích Điệp 24046
8 Trương Lâm Hà 24044
9 Nguyễn Thị Hạnh 24035
10 Lê Hà Phương 21888
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Bùi Lê Minh Anh
3 Lê Chúc An
4 Nguyen Thi Thu Huong
5 Nguyễn Tùng Lâm
6 Phạm Thị Ngọc Thanh
7 Mike Nguyen Pham
8 Lê Hà Phương
9 Đặng Bảo Khang
10 Nguyễn Thị Châu Anh

Thông tin học bổng