Quote of the day

Life is an adventure in forgiveness. -Norman Cousins-

Giáo viên iSpeak.vn


Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Trương Lâm Hà 24044
2 Lê Hoàng Lan 20842
3 ta hong quang 18643
4 Nguyễn Tuấn Duy 17163
5 Nguyễn Thị Thanh Bình 17016
6 Nguyễn Ngọc Yến 16705
7 Phạm Hương Giang 16543
8 Đào Thị Thu Hương 16541
9 Đỗ Nguyễn Vy Thảo 16540
10 Bùi phương thanh 16500
1 Nguyễn Tùng Lâm
2 Đặng Bảo Khang
3 Nguyễn Hải Ninh
4 Bùi Lê Minh Anh
5 Nguyễn Tuấn Duy
6 Nguyễn Mai Hồng Diệp
7 Nguyễn Hải Xuân Mai
8 Phạm Hoàng Sơn
9 Tăng Thành Nam
10 Huỳnh Đặng Anh Khoa
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng