Quote of the day

The man who is swimming against the stream knows the strength of it. -Woodrow Wilson-

Bài đọc nhiều nhất


Đang cập nhật...

Giáo viên iSpeak.vn


Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 10

3/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Movers- lesson 9

4/5/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Flyers- lesson 7

3/26/2018 1:00:00 PM Tham gia
Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Phạm Hoàng Sơn 25749
2 Duc Dinh 24118
3 Trương Lâm Hà 24044
4 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
5 Trần Ngọc Quỳnh 21540
6 Đặng Thanh Mai 21539
7 Khuất Văn Đức 21537
8 Phạm Thị Ngọc Thanh 21231
9 Lê Hoàng Lan 20891
10 Nguyễn Ngọc Yến Linh; tybe2001@gmail.com 19855
1 Phạm Hoàng Sơn
2 Nguyễn Tùng Lâm
3 Bùi Lê Minh Anh
4 Đặng Bảo Khang
5 Nguyễn Tuấn Duy
6 Nguyễn Hải Ninh
7 Nguyễn Ngọc Yến Linh; tybe2001@gmail.com
8 Nguyễn Mai Hồng Diệp
9 Nguyễn Hải Xuân Mai
10 Nguyễn Hải Minh
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng