Quote of the day

Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life. -Mark Twain-

Giáo viên iSpeak.vn


Lịch thi Tiếng anh

Thời gian thi

Kì thi Thời gian làm bài Giá tiền
READING COMPREHENSION TEST 1 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 2 10 phút 5000 đ
READING COMPREHENSION TEST 3 10 phút 5000 đ
Use of English - Part 1 15 phút 5000 đ
Use of English - Part 2 20 phút 5000 đ
BXH học viên iSpeak
1 Duc Dinh 24118
2 Trương Lâm Hà 24044
3 Nguyễn Lê Nhật Nam 21543
4 Đặng Thanh Mai 21539
5 Lê Hoàng Lan 20891
6 ta hong quang 18643
7 Phạm Thị Ngọc Thanh 18196
8 Nguyễn Tuấn Duy 17597
9 Nguyễn Thị Thanh Bình 17431
10 Nguyễn Ngọc Yến Linh; tybe2001@gmail.com 17129
1 Nguyễn Tùng Lâm
2 Phạm Hoàng Sơn
3 Bùi Lê Minh Anh
4 Đặng Bảo Khang
5 Nguyễn Hải Ninh
6 Nguyễn Tuấn Duy
7 Nguyễn Mai Hồng Diệp
8 Nguyễn Hải Xuân Mai
9 Tăng Thành Nam
10 Lưu Minh Tâm
Game học Tiếng anh

Thông tin học bổng